Disclaimer voor www.sinterklaasinaalsmeer.nl

Stichting Sinterklaas in Aalsmeer verleent u hierbij toegang tot www.sinterklaasinaalsmeer.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
Stichting Sinterklaas in Aalsmeer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Sinterklaas in Aalsmeer spant zich in om de inhoud van www.sinterklaasinaalsmeer.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.sinterklaasinaalsmeer.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Sinterklaas in Aalsmeer.
In het bijzonder zijn alle teksten op www.sinterklaasinaalsmeer.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.sinterklaasinaalsmeer.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Sinterklaas in Aalsmeer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Sinterklaas in Aalsmeer.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sinterklaas in Aalsmeer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Gegevens

Stichting Sinterklaas in Aalsmeer
p/a Rozenhof 45
1431 RT Aalsmeer

info@sinterklaasinaalsmeer.nl

Rekeningnummer:
IBAN NL08RABO0154432059

KvK nummer:
334361948

 

 

Pin It on Pinterest

Share This